Borst Maritiem B.V. © 2013

Home EN

Uw kans om  een Geschil naar Oplossing te vertalen!


U hebt een conflict met iemand of een organisatie, u komt er niet uit en u wilt escalatie voorkomen. In plaats van het starten van een juridische procedure kunt u kiezen voor mediation.

Bij mediation bemiddelt een onafhankelijke derde tussen partijen, die op inhoudsniveau eigen baas blijven in het conflict. De mediator helpt partijen om een aanvaardbare oplossing te vinden, door de communicatie tussen partijen weer op gang te brengen en hun andere invalshoeken te bieden bij het zoeken naar die oplossing.


Succesfactoren van Mediation:

Mediation is relatief goedkoop

Mediation kent een relatief korte doorlooptijd

Mediation is besloten en vertrouwelijk


Mediation is alleen zinvol als:

partijen de wil hebben om samen hun tot een oplossing van hun geschil te komen

De deelnemers bevoegd zijn een vaststellingsovereenkomst aan te gaan


De uitkomst van een mediation wordt bepaald door de partijen zelf die in het proces een actieve rol spelen. Er is ruimte voor eigen inbreng en creativiteit die gericht zijn op de belangen van de partijen. De oplossing zal bij de partijen een groter draagvlak hebben in vergelijking met een uitkomst van een juridische procedure.

Een geslaagde mediation wordt gekenmerkt door een ‘win-win’ situatie met een hoge acceptatiegraad.


Visie Borst Maritiem B.V.

Borst Maritiem ziet in mediation mogelijkheden èn kansen om:

weer met elkaar in gesprek te komen

samen naar doeltreffende oplossen te zoeken

‘de taart te vergroten’ in plaats van te verdelen


Indien u op zoek bent naar een Mediator en/of Deskundige met expertise op het gebied van Wet- en Regelgeving, Binnenvaart, Scheepsconstructie, Scheepsclassificatie en –certificatie of Vervoer gevaarlijke stoffen in de binnenvaart, dan bent u bij Borst Maritiem aan het juiste adres.


In 2011 heb ik mijn opleiding tot mediator succesvol afgerond en sta momenteel ingeschreven in het ADR Register als Associate Certified Mediator (click hier voor het profiel) en het EMCI Register als Associate Registered Maritime Mediator (click hier voor het profiel)

Neemt u gerust contact op voor meer informatie over mediation.


Vorige
Mediation